Барадулін, Р. (1935—2014) Перавыбранае / Рыгор Барадулін. ISBN 978-985-6983-88-0 Рыгор Сітніца. Простыя рэчы [Выяўленчы матэрыял] Ryhor Sitnitsa.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
NATIONAL LIBRARY OF BELARUS
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БЕЛАРУСІ
INTERNATIONAL EXCHANGE SERVICE,
СЕКТАР МІЖНАРОДНАГА КНІГААБМЕНУ
NEZALEZHNASCI AVE., 116,
ПР-Т НЕЗАЛЕЖНАСЦІ, 116,
220114, MINSK, BELARUS
220114, МІНСК, БЕЛАРУСЬ
e-mail:
[email protected]
Exchange List
N
for the libraries – exchange partners
e-mail your requests to
[email protected]
Expiration date:
February, 23 2018
Ablauftermin:
den 23. Februar 2018
Заказы высылать до:
23 февраля 2018

1
2
3
4
5
We are pleased to offer you the following publications on exchange basis. If you are interested in r
eceiving them, please,
The prices are quoted only for the exchange balance. Materials are available on a first-come, first
serve basis. Unfortunately it is not possible
to inform you if a requested title can not be supplied. Thank you in advance.
2018-01
"Звязда" : гісторыя газеты

гісторыя краіны : падарожжа праз стагоддзе / [укладальнік А. Ляўковіч. - Мінск : Звязда, 2017. -
194, [5] с. ISBN 978-985-575-148-0
Назва /Title
"Потому что так решили мы": поведенческая экономика Беларуси и ее раскодирование / [К. В. Рудый и д
р. - Минск : Звязда,
2017. - 366, [1] c. ISBN 978-985-575-151-0
50 уникальных заповедных территорий Беларуси [Изоматериал] = 50 unigue reserved natural territories
of Belarus / [Н. А.
Юргенсон и др. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2017. - 399 с. ISBN 978-985-11-1022-
9
The best of Belarus : tourist guide / [составители: А. С. Сорока и др. - 4-е изд., дополненное и пе
реведенное. - Минск :
РенессансПаблишинг, 2017. - 393 с. ISBN 978-985-90390-4-1
Ultima ratio regum. Беларусь у Паўночных войнах сярэдзіны XVII

пачатку XVIII ст. : [міжнародная выстава, Мірскі замак,
21 красавіка
― 24
верасня 2017 г.] : каталог / [аўтары тэксту: М. Волкаў, К. Карлюк. - Мір : Музей "Замкавы комплекс "
Мір",
Page 1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Быховцев, Н. И. (род. 1954) На Волковысском направлении : 22
―29
июня 1941 года / Николай Быховцев. - Изд. 2-е,
дополненное. - Минск : Смэлток, 2017. - 490 с. ISBN 978-985-7126-05-7
Бузаев, В. М. (род. 1924) От Оренбурга до Минска : записки командира суворовской роты… / Виктор Бу
заев. - Минск :
Белпринт, 2016. - 491 с. ISBN 978-985-459-403-3
Бузук, Р. Л. (нар. 1946) Тэатр і глядач: дыялог доўжыцца… : праблемы беларускага драматычнага тэат
ра і аўдыторыі
гледачоў у прасторы XX — пачатку XXI стагоддзя / Р. Л. Бузук. - Мінск : БДУКМ, 2017. - 266, [1] с.
ISBN 978-985-522-159-4
Быхаўцаў, М. І. (нар. 1954) Гісторыя Касцёла на Ваўкавышчыне / Мікалай Быхаўцаў. - Мінск : Смэлтак
, 2017. - 752 с. ISBN
978-985-7126-06-4
Быховцев, Н. И. (род. 1954) Волковыск советский : [1939
―1941, 1944―1953] /
Николай Быховцев. - Изд. 2-е, дополненное. -
Минск : Смэлток, 2017. - 772 с. ISBN 978-985-7126-04-0
Беларусь туристическая [Изоматериал] = Touristic Belarus : Минск, Минская область, Могилевская обла
сть, Витебская
область, Гродненская область, Гомельская область, Брестская область / [авторы текста и составители:
Н. А. Чирский, Е. Н.
Беларусь. Этнічныя супольнасці / [А. В. Гурко і інш. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўк
і, 2017. - 161, [2] с. -
(Беларусь сучасная) ISBN 978-985-11-1019-9
Берасцень, С. І. Аляксандр Літвіноўскі: прафесія — кампазітар : з электронным дадаткам / Святлана
Берасцень. - Мінск :
Каўчэг, 2017. - 199, [1] с., [16] л. каляр. іл., партр. ISBN 978-985-7185-03-0
Бліскавіцы : анталогія беларускай жаночай паэзіі міжваеннага перыяду / [укладанне, каментар: А. Дан
ільчык, В. Жыбуль]. -
Мінск : Кнігазбор, 2017. - 446 с. - (Бібліятэка Саюза беларускіх пісьменнікаў "Кнігарня пісьменніка
") ISBN 978-985-7144-87-7
Барадулін, Р. (1935—2014) Перавыбранае / Рыгор Барадулін. - Мінск : Зміцер Колас, 2017. - 101 с. -
(Паэты планеты)
ISBN 978-985-7164-38-7
Баразна, М. Р. (нар. 1962) Выяўленчае мастацтва Беларусі XX стагоддзя / М. Р. Баразна. - Мінск : Б
еларусь, 2017. - 293,
[2] с. ISBN 978-985-01-1226-2
Барычэўскі, І. П. Народныя славянскія аповеды / І. П. Барычэўскі. - Мінск : Беларусь, 2017. - 126,
[1] с. ISBN 978-985-01-
1240-8
Беларусь = Belarus / [составитель А. А. Дылейко. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2
017. - 157, [2] с. ISBN
978-985-11-0985-8
Антановіч, С. В. Вяртанне ў юнацтва : кніга паэзіі і прозы / Славамір Антановіч. - Выд. 2-е, перап
рацаванае і дапоўненае. -
Мінск : Смэлтак, 2017. - 235 с., [12] л. іл. ISBN 978-985-6998-94-5
Антонович, С. В. Диверсант Сталина : исторический роман / Славомир Антонович. - Минск : Смэлток, 2
017. - 439, [3] с.
ISBN 978-985-7126-01-9
Апалінэр, Г. (1880—1918) Выбраныя вершы : пераклад з французскай / Гіём Апалінэр. - Мінск : Зміцер
Колас, 2016. - 84, [1]
с. - (Паэты планеты) ISBN 978-985-7164-30-1
Бабина, А. В. (род. 1970) Франко-Прусская война 1870
―1871
годов : событие, определившее ход истории / Алексей
Бабина. - Минск : Тэхналогія, 2017. - 525, [3] c., [12] л. ил., карт ISBN 978-985-458-278-8
Абрамова, О. М. (род. 1953) Обожженная холодом : повесть / Ольга Абрамова. - Минск : Лимариус, 201
7. - 212, [1] с. ISBN
978-985-6968-57-3
Ананич, В. А. (род. 1949) Анализ и прогнозирование преступности : методические рекомендации / В. А
. Ананич, Н. А.
Аникеева. - Минск : Академия МВД, 2017. - 146, [1] с. ISBN 978-985-576-059-8
Page 2
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Горовая, И. А. Прекращение уголовного преследования / И. А. Горовая, М. А. Шостак. - Минск : Акаде
мия МВД, 2017. - 150,
[1] с. ISBN 978-985-576-067-3
Гражданский кодекс Республики Беларусь : [от 7 декабря 1998 г. : принят Палатой представителей 28 о
ктября 1998 г. :
одобрен Советом Республики 19 ноября 1998 г.] : по состоянию на 20 июля 2017 года. - Минск : Национа
льный центр
Граховский, С. И. (1913—2002) 19 лет : документальные повести / Сергей Граховский. - Минск : Змице
р Колас, 2017. - 437,
[1] с. ISBN 978-985-7164-52-3
Гуль, М. У. (нар. 1981) Беларуска-рускі і руска-беларускі слоўнік сацыялагічных тэрмінаў / М. У. Г
уль. - Брэст : БрДУ, 2017. -
119 с. ISBN 978-985-555-619-1
Гісторыя Сапегаў : жыццяпісы, маёнткі, фундацыі : [пераклад з польскай мовы] / укладальнік Яўстах С
апега. - Мінск : Віктар
Хурсік, 2017. - 582, [1] с., [8] л. іл. ISBN 978-985-7025-75-6
Глущенко, Г. С. (1922—1994) Статьи о музыке и музыкальной критике в России и Беларуси в период XIX
—XX веков : к 95-
летию со дня рождения : [сборник статей] / Г. С. Глущенко. - Минск : А. Н. Вараксин, 2017. - 297 с.
ISBN 978-985-7186-08-2
Голубеў, В. Ф. (нар. 1955) Гісторыя Беларусі ад заканчэння Другой сусветнай вайны да перыяду будаў
ніцтва незалежнай
дзяржавы (1945
―2016
гг.) / Голубеў В. Ф. - Мінск : Зміцер Колас, 2016. - 187, [1] с. ISBN 978-985-7164-19-6
Горват, А. І. Радзіва "Прудок" : дзённік / Андрусь Горват. - Мінск : Медысонт, 2017. - 246, [1] с.
ISBN 978-985-7136-44-5
Галубовіч, В. У. (нар. 1974) Князі Друцкія-Горскія ў Вялікім Княстве Літоўскім у XV
―XVIII
стст. / В. У. Галубовіч, С. А.
Рыбчонак, А. І. Шаланда. - гарадскі пасёлак Мір [Гродзенская вобласць] : Музей "Замкавы комплекс "Мі
р", 2016. - 394, [4] с. -
Гарсія Лорка, Ф. (1898—1936) Выбранае : [вершы] / Федэрыка Гарсія Лорка. - Мінск : Зміцер Колас, 2
017. - 100, [1] с. -
(Паэты планеты) ISBN 978-985-7164-32-5
Гейнэ, Г. (1797—1856) Выбраныя вершы / Генрых Гайнэ. - Мінск : Зміцер Колас, 2016. - 80, [1] с. -
(Паэты планеты) ISBN
978-985-7164-23-3
Гёльдэрлін, І. К. Ф. (1770—1843) Выбраная паэзія / Фрыдрых Гёльдэрлін. - Мінск : Зміцер Колас, 201
6. - 72, [1] с. - (Паэты
планеты) ISBN 978-985-7164-27-1
Волкаў, М. А. (нар. 1985) Слуцк на старых планах / Мікалай Волкаў. - Мінск : Беларусь, 2017. - 159
с. ISBN 978-985-01-1227-
9
Врхліцкі, Я. (1853—1912) Выбраная паэзія / Яраслаў Вырхліцкі. - Мінск : Зміцер Колас, 2017. - 75,
[2] с. - (Паэты планеты)
ISBN 978-985-7164-49-3
Выгнаны патрыцый : кніга пра Міхася Стральцова / [укладанне, прадмова, каментары: М. Скобла]. - Мін
ск : Лімарыус, 2017. -
431 с., [6] л. іл. - (Беларуская мемуарная бібліятэка) ISBN 978-985-6968-56-6
Галдзянкоў, М. А. (нар. 1962) Забытая Першая сусветная вайна / Міхаіл Галдзянкоў. - Мінск : Галіяф
ы, 2017. - 205, [1] с.
ISBN 978-985-7140-25-1
Вала, К. (1901—1944) Выбраныя вершы / Катры Вала. - Мінск : Зміцер Колас, 2017. - 124, [1] с. -
(Паэты планеты) ISBN
978-985-7164-48-6
Вілейскі павет / [укладальнікі: С. Макарэвіч, Д. Канецкі]. Вып. 3 Вып. 3. - : А. М. Янушкевіч, 201
7. - 299, [1] с. ISBN 978-985-
7165-16-2
Возрожденный из руин : восстановление и развитие Минска в 1944
―1955
гг. : документы и материалы / Департамент по
архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь [и др. - Минск : НАРБ, 2017. - 4
35 с. - (Архив.
Page 3
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Канюк, Н. Г. (род. 1948) Хранитель Жилибертии / Наталья Канюк. - Гродно : ЮрСаПринт, 2017. - 145 с
. ISBN 978-985-7134-
34-2
Касцюкевіч, П. (нар. 1979) План Бабарозы : сямейная сага : [раман] / Павал Касцюкевіч. - Vilnius [
Вільнюс] : Логвінаў, 2016.
- 250, [2] с. - (Кнігарня пісьменніка) ISBN 978-609-8147-41-4
Катовіч, А. В. Культура родавай памяці / Аксана Катовіч, Янка Крук. - Мінск : Беларусь, 2017. - 40
7 с. ISBN 978-985-01-1219-
4
Каласы з нашай нівы : пераклады Кастуся Цвіркі з польскай мовы. - Мінск : Кнігазбор, 2016. - 390 с.
ISBN 978-985-7144-85-3
Земляков, Л. Е. (род. 1939) Политика и религия в современной Беларуси / Л. Е. Земляков, А. В. Шери
с. - Минск : Право и
экономика, 2017. - 125, [1] c. - (Серия "Гуманитарные науки") ISBN 978-985-552-678-1
Зінкевіч, А. У. Беларускі нацюрморт [Выяўленчы матэрыял] = Белорусский натюрморт = Belarusian stil
l life : 1960—2010 /
Аляксандр Зінкевіч. - [Б. м. : б. в.], друк 2016. - 445, [18] с. ISBN 978-985-6708-39-1
Знакамітыя мінчане XIX—XX стст. Мінск і Міншчына ў падзеях рэвалюцыі 1905—1907 гг. : матэрыялы [IX]
Беларуска-
польскай навуковай канферэнцыі, Мінск, 10 верасня 2015 г. / [рэдкалегія: А. Вялікі, З. Вінніцкі (нав
уковыя рэдактары) і інш.]. -
Институциональная и правовая системы межинтеграционных объединений на постсоветском пространстве / А
. И.
Забейворота.: В 2 частях :
Ч. 1.
- 2016. - 183 с. ISBN 978-985-555-568-2;
Ч. 2.
- 2017. - 223 с. ISBN 978-985-555-674-0
Жилищный кодекс Республики Беларусь : [от 28 августа 2012 г. : принят Палатой представителей 31 мая
2012 г. : одобрен
Советом Республики 22 июня 2012 г.] : по состоянию на 18 сентября 2017 года. - Минск : Национальный
центр правовой
Жыбуль, В. В. (нар. 1978) Дзяцел і дупло : вершы / Віктар Жыбуль. - Мінск : Галіяфы, 2016. - 70, [
5] с. ISBN 978-985-7140-
26-8
Завальнюк, У. М. (нар. 1949) Слоўнік асабовых уласных імён / У. М. Завальнюк, В. К. Раманцэвіч. -
Мінск : Народная
асвета, 2017. - 285, [1] с. ISBN 978-985-03-2743-7
Збор твораў / Мікалай Улашчык. Т. 1 Працы па археаграфіі і крыніцазнаўству / [пад рэдакцыяй Д. В. В
іцько, Д. М. Столяра,
М. Н. Гальпяровіча]. - 2017. - 1359 с. ISBN 978-5-00076-034-5
Дэбелянаў, Д. (1887—1916) Выбранае : [вершы] : пераклад з балгарскай / Дзімча Дэбялянаў. - Мінск :
Зміцер Колас, 2017. -
84, [1] с. - (Паэты планеты) ISBN 978-985-7164-42-4
Дюкова, Э. Ю. (род. 1970) Дорога к святыням: паломничество и его отражение в литературе восточных
славян XII—XVIII
вв. / Э. Ю. Дюкова. - Минск : Республиканский институт высшей школы, 2017. - 158 с. ISBN 978-985-586
-007-6
Елизаров, С. А. (род. 1955) Становление и развитие системы местных Советов БССР в 1919
―1929
годах / С. А. Елизаров.
- Гомель : Гомельский государственный технический университет, 2016. - 216 с. ISBN 978-985-535-307-3
Гурецкая, Е. В. (род. 1974) Лозоплетение : илюстрированный мастер-класс / Е. В. Гурецкая. - Минск
: Беларуская
Энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2017. - 85, [2] с. - (Энциклопедия народного мастера) ISBN 978-985-11-1
021-2
Гусман Гомес, Ф. (род. 1978) Эквадор

Беларусь: курс на стратегическое партнерство (2007—2016 гг.) : Ecuador

Belarús: camino hacia la cooperación estratègica (2007
―2016) /
Ф. Гусман Гомес, А. А. Челядинский. - Минск : Право и
Дешук, А. В. (род. 1980) Криминалистическое обеспечение расследования хищений в сфере строительств
а / А. В. Дешук,
А. В. Яскевич. - Минск : Академия МВД, 2017. - 146, [1] с. ISBN 978-985-576-082-6
Дзятко, Д. В. (нар. 1981) Мовазнаўцы : нарысы па гісторыі беларускай лінгвістыкі / Дзмітрый Дзятко
, Павел Міхайлаў. -
Мінск : А. М. Янушкевіч, 2017. - 495 с., [16] л. іл. ISBN 978-985-7165-18-6
Page 4
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Крывіцкі, А. А. (нар. 1927) Выбраныя працы / А. А. Крывіцкі. - Мінск : Беларуская навука, 2017. -
675, [1] с. ISBN 978-985-08-
2202-4
Лепешко, Б. М. (род. 1955) Логика и право: теоретические проблемы и практические решения : учебно-
методическое
пособие для студентов юридического факультета / Б. М. Лепешко. - Брест : БрГУ, 2016. - 210 с. ISBN 9
78-985-555-544-6
Лёсік, А. Ю. (1872—1950) Беларускі правапіс = Bie
łaruski pravapis /
Антон Лёсік. - Мінск : ВІТпостэр, 2017. - 108, [1] с. ISBN
978-985-7105-54-0
Литературная критика: читаем, оцениваем, обсуждаем : сборник научных трудов / Министерство образова
ния Республики
Беларусь, Учреждение образования "Гродненский государственный университет им. Я. Купалы". - Гродно :
ЮрСаПринт,
2016. - 278 с. ISBN 978-985-448-3368
Корзенко, Г. В. (род. 1953) Аннотированный указатель диссертаций по историческим наукам, защищенны
х в Республике
Беларусь (1991
―2010) /
Г. В. Корзенко, И. И. Шевчук, Е. А. Кривичанина. - Брест : БрГУ, 2017. - 273 с. ISBN 978-985-555-640
-
Коротич, Е. А. (род. 1979) Уголовно-правовая охрана личной свободы в Республике Беларусь : моногра
фия / Е. А.
Коротич. - Брест : БрГУ, 2017. - 200 с. ISBN 978-985-555-676-4
Кравцов, А. Г. (род. 1938) Остановиться, чтобы вспомнить… : история развития почты Беларуси — факт
ы, комментарии,
лица / А. Г. Кравцов. - Минск : А. Н. Вараксин, 2017. - 267 с. ISBN 978-985-7186-28-0
Краўцэвіч, А. К. (нар. 1958) Сінія Воды : [верасень, 1362] : гістарычны нарыс / Аляксандр Краўцэві
ч. - Мінск : А. М.
Вараксін, 2017. - 55 с. - (Серыя "Славутыя бітвы") ISBN 978-985-7147-88-5
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях : [принят Палатой представителей 17
декабря 2002
г. : одобрен Советом Республики 2 апреля 2003 г.]. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Бе
ларусь об
Колас, В. Выяўленчае мастацтва і беларуская нацыянальная ідэя / Вольга Колас. - Мінск : Зміцер Кол
ас, 2016. - 190, [1] с.
ISBN 978-985-6992-87-5
Концертмейстерское искусство: теория и практика : [сборник статей] / Министерство культуры Республи
ки Беларусь,
Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь, Творческий коллектив "Б
елорусская
Капелла". - Минск : Ковчег, 2017. - 103, [1] с. ISBN 978-985-7185-12-2
Корбут, В. А. Мінск. Спадчына сталіцы Беларусі. 1918—2018 / Віктар Корбут, Дзмітрый Ласько. - Мінс
к : Беларусь, 2017. -
410, [5] с. ISBN 978-985-01-1122-7
Кіпель, В. Я. (нар. 1927) Беларусы ў ЗША / Вітаўт Кіпель. - Выд. 2-е, дапоўненае і дапрацаванае. -
Мінск : Кнігазбор, 2017. -
629, [1] с., [16] л. іл. - (Бібліятэка Бацькаўшчыны) ISBN 978-985-7080-20-2
Книга славы города Гродно : биобиблиографический справочник / Государственное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система г. Гродно", Гродненская городская центральная библиотека им.
А. Макаёнка. -
Гродно : ЮрСаПринт, 2017. - 202 с. ISBN 978-985-7134-24-3
Кніжныя скарбы Беларусі = Книжные сокровища Беларуси = Book treasures of Belarus / [аўтары тэксту і
ўкладальнікі: Т. А.
Джумантаева, В. Я. Ашуева, В. А. Філімонава. - Мінск : Беларусь, 2017. - 241, [6] с. ISBN 978-985-01
-1225-5
Ковальчук, А. К. Парень с Полесья : [автобиографический роман] / Алексей Ковальчук. - Минск : Белп
ринт, 2016. - 407 с.
ISBN 978-985-459-390-6
Каханоўскі, Я. (1530—1584) Выбранае : пераклад з польскай / Ян Каханоўскі. - Мінск : Зміцер Колас,
2017. - 100, [1] с. -
(Паэты планеты) ISBN 978-985-7164-45-5
Page 5
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Молоткова, Ю. В. (род. 1983) Методика обучения китайскому иероглифическому письму : учебное пособи
е для студентов
учреждений высшего образования по специальности "Восточная филология" / Ю. В. Молоткова. - Минск : Б
ГУ, 2017. - 119 с.
Мочалов, М. Е. ВТО и Беларусь: нормы и направления взаимодействия / М. Е. Мочалов. - Минск : Белор
усский научно-
исследовательский институт транспорта "Транстехника", 2017. - 154 с. ISBN 978-985-7110-20-9
Мудроў, В. (нар. 1953) Забойца анёла : аповесці і апавяданні / Вінцэсь Мудроў. - Мінск : Кнігазбор
, 2017. - 254 с. -
(Бібліятэка Саюза беларускіх пісьменнікаў "Кнігарня пісьменніка") ISBN 978-985-7180-14-1
Мурзёнак, П. П. (нар. 1951) Чым трэба ганарыцца кожнаму беларусу / Пётра Мурзёнак. - Мінск : Кніга
збор, 2017. - 94 с.
ISBN 978-985-7144-86-0
Милашевич, Е. А. (род. 1973) Экспорт медицинских услуг Беларуси: тенденции развития и направления
стимулирования /
Е. А. Милашевич. - Минск : Беларуская навука, 2017. - 193, [2] с. ISBN 978-985-08-2199-7
Мінейка, З. С. (1840—1925) З Тайгі пад Акропаль : успаміны з 1848—1866 гадоў / Зыгмунт Мінейка. -
Мінск : Лімарыус,
2017. - 564, [2] с. - (Беларуская мемуарная бібліятэка) ISBN 978-985-6968-65-8
Маркава, А. Шлях да савецкай нацыі : палітыка беларусізацыі (1924
―1929) /
Алена Маркава. - Мінск : Галіяфы, 2016. - 323
с. - (Бібліятэка часопіса "Беларускі Гістарычны Агляд") ISBN 978-985-7140-36-7
Мастацкі дыялог класікі і сучаснасці: праблемы пісьменніцкага майстэрства. - Мінск : Беларуская нав
ука, 2017. - 316 с.
ISBN 978-985-08-2217-8
Медведская, Е. И. (род. 1970) Человек как продукт медиакультуры : монография / Е. И. Медведская. -
Брест : БрГУ, 2016. -
192 с. ISBN 978-985-555-566-8
Методологические проблемы формирования и правотворческого использования основных понятий и категори
й в сфере
охранительного права : сборник научных трудов. - Минск : Академия МВД, 2017. - 235 с. ISBN 978-985-5
76-085-7
Локотко, А. И. (род. 1955) Цвета и легенды родных просторов / А. И. Локотко. - Минск : Беларуская
навука, 2017. - 150 с.
ISBN 978-985-08-2198-0
Лучшее в Беларуси : туристический путеводитель : [рестораны, санатории, усадьбы, гостиницы, активны
й отдых,
развлечения, достопримечательности, маршруты путешествий, национальная кухня, музеи, карты : [более
250
Лякін, У. А. (нар. 1951) Ліцвіны ў гвардыі Напалеона / Уладзімір Лякін. - Мінск : Тэхналогія, 2017
. - 335 с. ISBN 978-985-458-
277-1
Мараш, И. Я. (род. 1946) Страницы истории Гродненской еврейской общины / Илья Мараш. - Гродно : Юр
СаПринт, 2017. -
189 с. ISBN 978-985-7134-30-4
Лиходедов, В. А. Полигон. История Скобелевского военного лагеря = Firing range. The history of Sko
belevsky military camp /
Владимир Лиходедов, Владимир Пефтиев, Гордей Щеглов. - Минск : Звязда, 2017. - 173 с. - (В поисках
утраченного) ISBN
978-985-575-143-5
Лібрэта опер Нясвіжскіх кампазітараў XVIII—XIX стагоддзяў / Міністэрства культуры Рэспублікі Белару
сь, Нацыянальны
акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь, Творчы калектыў "Беларуская Капэла". - М
інск : Каўчэг, 2017. -
194 с. ISBN 978-985-7185-04-7
Ліпска, Э. (нар. 1945) Дзень Усіх Жывых : выбраныя вершы / Эва Ліпска. - Вільня [Вільнюс] : Логвін
аў, 2015. - 140, [1] с.
ISBN 978-609-8147-29-2
Логвин, В. М. Планирование расследования преступлений / В. М. Логвин. - Минск : Академия МВД, 2017
. - 106, [1] с. ISBN
978-985-576-073-4
Page 6
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Полацк [Выяўленчы матэрыял] : фотаальбом / [укладальнікі: А. Жабінскі, В. Рацэвіч. - Мінск : Звязда
, 2017. - 175, [1] с.
ISBN 978-985-575-146-6
Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок = Правілы тэхнікі бяспекі пры эксплу
атацыі
электраўстановак : ТКП 427-2012 (02230). - Минск : Энергопресс, 2017. - IV, 148 с. - (Технический к
одекс установившейся
практики) (Энергетика и ТЭК) ISBN 978-985-7109-72-2
Панізнік, С. С. (нар. 1942) Выбранае : паэзія за паўстагоддзя творчай працы / Сяргей Панізьнік. -
Мінск : Тэхналогія, 2017. -
208, [7] с., [4] л. іл. ISBN 978-985-458-279-5
Паўловіч, У. С. (нар. 1946) Сімвалічнае і рэальнае на гравюрах Францішка Скарыны : 500 гадоў белар
ускай друкаванай
кнізе : манаграфія / Уладзімір Паўловіч. - Мінск : Галіяфы, 2017. - 79 с. ISBN 978-985-7140-62-6
Перспективы развития высшей школы : материалы X Международной научно-методической конференции, [Гро
дно, 4
―5
мая 2017 г. / редколлегия: В. К. Пестис (ответственный редактор) и др.]. - Гродно : ГГАУ, 2017. - 43
4 с. ISBN 978-985-537-102-
2
По, Э. А. (1809—1849) Выбраныя вершы : пераклад з англійскай / Эдгар По. - Мінск : Зміцер Колас, 2
017. - 72, [1] с. -
(Паэты планеты) ISBN 978-985-7164-31-8
Орехво, Ж. С. (род. 1964) Изготовление художественных изделий из лозы : учебное пособие для учащих
ся учреждений
образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического образования по специ
альности
"Декоративно-прикладное искусство" (квалификация "Изготовитель художественных изделий из лозы") / Ж.
С. Орехво. -
Минск : Беларусь, 2017. - 148, [2] с. ISBN 978-985-01-1235-4
Павлов, В. И. (род. 1978) Проблемы теории государства и права : учебное пособие для обучающихся уч
реждений высшего
образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь no специальности 1-24 80 01 «Юриспруденц
ия» / В. И.
Павлов. - Минск : Академия МВД, 2017. - 263 с. ISBN 978-985-576-072-7
Падалінскі, У. А. (нар. 1978) Прадстаўніцтва Вялікага Княства Літоўскага на Люблінскім сойме 1569
года : удзел у працы
першага вальнага сойма Рэчы Паспалітай / Уладзімір Падалінскі. - Мінск : А. М. Янушкевіч, 2017. - 23
8, [1] с. ISBN 978-985-
7165-42-1
Панізнік, С. С. (нар. 1942) Абліччы сустрэчаў : нататкі / Сяргей Панізьнік. - Мінск : Медысонт, 20
17. - 142 с. ISBN 978-985-
7136-49-0
Ненадавец, А. М. (нар. 1958) Сіла праклённага слова / А. М. Ненадавец. - Мінск : Беларуская навука
, 2017. - 493, [2] с.
ISBN 978-985-08-2200-0
Нічыпарук, П. К. (1902—1979) Адысея Палешука / Павал Нічыпарук, Ігар Мельнікаў. - Мінск : Альфа-кн
іга, 2017. - 327 с.
ISBN 978-985-7143-23-8
Образование в интересах устойчивого развития в Беларуси: теория и практика / [В. Л. Абушенко и др.
- 2-е изд. - Минск :
БГПУ, 2017. - 638 с. ISBN 978-985-541-335-7
Ожигина, В. В. (род. 1977) Международная экономическая интеграция : учебное пособие для студентов
учреждений
высшего образования по специальностям "Мировая экономика", "Маркетинг", "Международные отношения", "
Логистика",
Мясникович, М. В. (род. 1950) Актуальная повестка развития белорусской экономики в условиях интегр
ации / М. В.
Мясникович. - Минск : Беларуская навука, 2017. - 277, [1] с. ISBN 978-985-08-2194-2
Национальная безопасность и суверенитет Беларуси / В. Г. Гавриленко. В 3 томах Тт. 1-3 . - 2364 с.
ISBN 978-985-552-680-
4 (т.1)
Page 7
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
Современные вызовы для прав человека в Беларуси : сборник материалов / [Хельсинкский фонд по правам
человека
(Варшава, Польша)]. - Минск : Ковчег, 2017. - 172, [1] с. ISBN 978-985-7185-40-5
Сержанов, Г. А. "Кого ж любить? Кому же верить?.." / Георгий Сержанов. - Минск : Ковчег, 2016. - 3
14 с. ISBN 978-985-7137-
45-9
Сержпутоўскі, А. К. (1864—1940) Палешукі-беларусы : этнаграфічны нарыс / А. К. Сержпутоўскі. - Мін
ск : Беларуская
навука, 2017. - 171 с. ISBN 978-985-08-2213-0
Сидорская, И. В. (род. 1969) Институт паблик рилейшнз в развитии социодинамических процессов в Рес
публике Беларусь
/ И. В. Сидорская. - Минск : БГУ, 2017. - 198, [2] с. ISBN 978-985-566-436-0
Смалянчук, А. Ф. (нар. 1959) "Краёвая ідэя" ў беларускай гісторыі : зборнік навуковых артыкулаў /
Аляксандр Смалянчук. -
Мінск : Зміцер Колас, 2017. - 458 с. ISBN 978-985-7164-11-0
Рублеўская, Л. І. (нар. 1965) Дагератып : дэкадансны раман / Людміла Рублеўская. - Мінск : А. М. Я
нушкевіч, 2017. - 244,
[1] с. - (Літаратурная серыя "Шляхецкая чытанка") ISBN 978-985-7165-11-7
Русецкі, У. Л. Пастар Станіслаў Нядзьвецкі і евангельскае прабуджэнне на паўночным захадзе Беларус
і / Уладзімір
Русецкі. - Мінск : Пазітыў-цэнтр, 2017. - 255 с., [16] л. іл. ISBN 978-985-6983-88-0
Рыгор Сітніца. Простыя рэчы [Выяўленчы матэрыял] = Ryhor Sitnitsa. Simple things = Рыгор Ситница. О
бычные вещи :
фотаальбом / [укладальнік і аўтар тэксту Р. Сітніца. - Мінск : Звязда, 2017. - 215, [16] с. ISBN 978
-985-575-141-1
Садоўскі, У. А. (нар. 1987) 1813 : навэла, апавяданні / Уладзімір Садоўскі. - Мінск : А. М. Янушке
віч, 2017. - 116, [2] с. -
(Літаратурная серыя "Шляхецкая чытанка") ISBN 978-985-7165-12-4
Проблемы сопряжения Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза : матер
иалы Второго
белорусско-китайского гуманитарного научного форума, Минск, 15
―17
июня 2017 г. / [редколлегия: В. И. Бельский
(председатель) и др.]. - Минск : Право и экономика, 2017. - 200 с. ISBN 978-985-552-701-6
Путеводитель, 1944
―2011 /
Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь,
Учреждение "Зональный государственный архив в г. Слуцке". - Слуцк : Зональный государственный архив
в г. Слуцке, 2016.
- 203 с.
Радзівілы: лёсы краіны і роду [Выяўленчы матэрыял] = Radziwi
łłowie: losy kraju i rodu = The Radziwiłłs: the fates of the country
and the family : творы са збору Мацея Радзівіла (Варшава) і Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублік
і Беларусь : каталог
твораў мастацтва выставы (14.02.
―16.04.2017) / [
аўтары артыкулаў да твораў: А. Карпенка і інш.]. - Мінск : Галіяфы, 2017. -
95, [2] с. ISBN 978-985-7140-42-8
Радзюк, А. Р. (нар. 1975) Пад скіпетрам Расейскай імперыі: рэпрэсіўная палітыка царызму на землях
Беларусі ў канцы
XVIII — першай палове XIX ст. / Аляксандр Радзюк. - Гародня [Гродна] : Гродзенскі дзяржаўны аграрны
ўніверсітэтКракаў :
Беларускае таварыства ў Кракаве, 2017. - 195 с. - (Гарадзенская бібліятэка) ISBN 978-83-947242-0-7
Пракаповіч, І. М. (нар. 1960) Край беларускага сэрца — Мядзельшчына / Ігар Пракаповіч. - Мінск : К
аўчэг, 2017. - 654 с.
ISBN 978-985-7162-32-1
Проблемы предупреждения отдельных видов преступности / [В. А. Ананич и др.]. - Минск : Академия МВД
, 2017. - 385 с.
ISBN 978-985-576-068-0
Саітава,
В.І.
Бібліяграфазнаўства.
Гісторыя
:
вучэбны
дапаможнік
для
студэнтаў
устаноў
вышэйшай
адукацыі.

Мінск
:
Нацыянальная
бібліятэка
Беларусі,
2017.

248
с.
:
табл.
;
21
см.
ISBN
978-985-7125-31-9

пераплёце).
Page 8
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
Философия в цивилизационном контексте : сборник трудов по материалам Международной научной конферен
ции
"Философское знание и вызовы цивилизационного развития", Республика Беларусь, г. Минск, 21—22 апреля
2016 года /
[редколлегия: А. А. Лазаревич и др.]. - Минск : Право и экономика, 2017. - 410, [1] с. ISBN 978-985-
552-686-6
Холер, Ф. Каменны патоп : навела / Франц Холер. - Мінск : Галіяфы, 2017. - 170, [2] с. ISBN 978-98
5-7140-47-3
Узнікненне кнігадрукавання ў Еўропе і Беларусі = Возникновение книгопечатания в Европе и Беларуси =
The emergence of
book-printing in Europe and Belarus / [І. Я. Вашкевіч і інш. - Мінск : Беларуская Энцыклапедыя ім. П
. Броўкі, 2017. - 151 с.
ISBN 978-985-11-1020-5
Украінская вышыўка — духоўная і культурная спадчына ўкраінцаў у Беларусі [Выяўленчы матэрыял] = Укр
аїнська вишивка

духовна та культурна спадщина українців у Білорусі / [падрыхтавалі: Г. Калюжная, А. Юдзіна]. - Мінск
: Выдавецкі цэнтр
БДУ, 2017. - 35 с. ISBN 978-985-553-439-7
Уладыкоўская-Канаплянік, Л. М. (нар. 1967) Духоўнасць грамадства і глабалізацыя: як трансфармуецца
беларуская
нацыянальная культура? / Л. М. Уладыкоўская. - Мінск : Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы, 2017.
- 286 с. ISBN 978-
985-586-036-6
Усходнеславянскія мовы ў сучаснай лексікаграфіі : зборнік навуковых артыкулаў : [матэрыялы міжнарод
най навуковай
канферэнцыі, 11 снежня 2015 г. / рэдкалегія: Д. В. Дзятко (навуковы рэдактар), В. В. Урбан (адказны
рэдактар) і інш.]. - Мінск
: БДПУ, 2015. - 311 с. ISBN 978-985-541-216-9
Трафімчык, А. В. (нар. 1976) "Наш Касцюшка слаўны!" : гістарычная постаць Тадэвуша Касцюшкі ў бела
рускай літаратуры
/ Анатоль Трафімчык. - Мінск : А. М. Янушкевіч, 2017. - 190, [1] с. ISBN 978-985-7165-26-1
Трафімчык, А. В. (нар. 1976) Крыніцы паэтычнага натхнення: перадумовы стварэння класічных твораў Я
куба Коласа /
Анатоль Трафімчык. - Мінск : Беларуская навука, 2017. - 123 с. ISBN 978-985-08-2206-2
Трудовой кодекс Республики Беларусь : [от 26 июля 1999 г. : принят Палатой представителей 8 июня 19
99 г. : одобрен
Советом Республики 30 июня 1999 г.] : с изменениями и дополнениями по состоянию на 18 сентября 2017
года. - Минск :
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь : [от 16 июля 1999 г. : принят Палатой представи
телей 24 июня
1999 г. : одобрен Советом Республики 30 июня 1999 г.] : с изменениями и дополнениями, внесенными Зак
оном Республики
Тарасаў, С. В. (нар. 1961) Археалогія Беларусі : час, таямніцы, скарбы, людзі : нататкі археолага
/ Сяргей Тарасаў. - Мінск
: Беларусь, 2017. - 191 с. ISBN 978-985-01-1236-1
Татаренко, А. Н. (род. 1963) Горькие годы : трагедия Западной Беларуси : 1944
―1954 /
Александр Татаренко. - Минск :
А.Н. Вараксин, 2017. - 315 с. - (Серия "Память и совесть") ISBN 978-985-7186-16-7
Татаринов, Ю. А. (род. 1954) Старосветская Беларусь : рассказы, отрывки из произведений, воспомина
ния / Юрий
Татаринов. - Минск : Смэлток, 2017. - 255, [2] с. - (Беларусь историческая) ISBN 978-985-6998-95-2
Тихомиров, А. В. (род. 1965) Внешняя политика Республики Беларусь (1991—2015 гг.) / А. В. Тихомиро
в. - Минск : БГУ,
2017. - 206, [2] с. ISBN 978-985-566-422-3
Старжинский, В. П. (род. 1950) На пути к обществу инноваций / В. П. Старжинский, В. В. Цепкало. -
2-е изд., исправленное
и дополненное. - Минск : Республиканский институт высшей школы, 2017. - 453 с. ISBN 978-985-586-024-
3
Стаселька, К. І. (нар. 1990) Marginalis : раман / Кірыл Стаселька. - Мінск : Галіяфы, 2016. - 196,
[1] с. ISBN 978-985-7140-21-
3
Сучасная беларуская літаратурная мова : вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі
па філалагічных
спецыяльнасцях / [Д. В. Дзятко і інш.]. - Мінск : Вышэйшая школа, 2017. - 588 с. ISBN 978-985-06-202
4-8
Page 9
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
Шульман, Д. Я. Жанчына валіць з ног, жанчына ставіць на ногі / Давід Шульман. - Мінск : Зміцер Кол
ас, 2017. - 225, [1] с.
ISBN 978-985-7164-53-0
Юрэвіч, Л. (нар. 1965) Літштудыі / Лявон Юрэвіч. - Мінск : Кнігазбор, 2017. - 205, [1] с. ISBN 978
-985-7180-18-9
Швед, В. В. (1956— ) Гісторыя развіцця рамяства ў Гродне / Вячаслаў Швед. - Ліда : Лідская друкарн
я, 2014. - 223 с. ISBN
978-985-6437-35-2
Швед, В. В. (1956— ) Рэквіем паўстанцам 1863
―1864
гг. : Гродзенская губерня / Вячаслаў Швед. - Мінск : Альфа-кніга,
2017. - 312 с. ISBN 978-985-7143-25-2
Шимова, О. С. (род. 1951) Устойчивое развитие : учебник для студентов учреждений высшего образован
ия по
специальностям "Экономика и управление на предприятии", "Государственное управление", "Политология (
по
направлениям)" / О. С. Шимова. - Минск : Белорусский государственный экономический университет, 2017
. - 394, [1] с. ISBN
978-985-564-165-1
Чарнобыльская аварыя і грамадства: 30 год пасля катастрофы = Chernobyl accident and society: 30 yea
rs after the
catastrophe : зборнік навуковых артыкулаў / [пад рэдакцыяй А. Ф. Смаленчука]. - Мінск : Зміцер Колас
, 2017. - 382, [1] с. -
(Беларускі архіў вуснай гісторыі) ISBN 978-985-7164-54-7
Чарнышэвіч, Ф. Надбярэзінцы : раман у 3 ч., заснаваны на рэальных падзеях / Фларыян Чарнышэвіч. -
Мінск : А. М.
Янушкевіч, 2017. - 661, [2] с. ISBN 978-985-7165-14-8
Шкуран, А. П. (род. 1934) Полесье : трагедия и память : преступления вермахта: концлагерь "Озаричи
", 1944 год / Аркадий
Шкуран, Михаил Синькевич. - Минск : Кнігазбор, 2017. - 687 с. ISBN 978-985-7180-10-3
Чаропко, В. (род. 1961) Великие князья Великого Княжества Литовского / Витовт Чаропко. - Минск : Б
еларусь, 2017. - 262,
[2] с. ISBN 978-985-01-1238-5
Чиркун, Л. В. Краткие очерки по истории Русской Православной Церкви, Белорусской Православной Церк
ви / Леонид
Чиркун. - Минск : Колорград, 2017. - 390, [1] с. ISBN 978-985-7189-22-9
Член-корреспондент З. М. Ильина / Национальная академия наук Беларуси, Институт системных исследова
ний в АПК,
Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича. - Минск : Беларуская навука, 2017.
- 211, [1] с., [7] л.
портр., цв. фот. - (Люди белорусской науки) ISBN 978-985-08-2188-1
Цвірка, К. А. Зорка філаматаў : нарысы, эсэ / Кастусь Цвірка. - Мінск : Беларуская навука, 2017. -
547, [1] с. ISBN 978-985-
08-2215-4
Церашковіч, П. У. Польшча: краіна і людзі : (геаграфія Польшчы) / Павел Церашковіч. - Мінск : Выда
вец Зміцер Колас,
2016. - 142, [1] с. ISBN 978-985-7164-28-8
Цітоў, А. К. (нар. 1947) Зэгармістры Беларусі : гадзіннікавых спраў майстры (XVI

пачатак XX ст.) / Анатоль Цітоў. - Мінск
: Беларусь, 2017. - 156, [2] c. ISBN 978-985-01-1230-9
Чарказян, Г. Б. (нар. 1946) Партрэт : [апавяданні, навелы] / Ганад Чарказян. - Мінск : Каўчэг, 201
7. - 599 с. ISBN 978-985-
7185-06-1
Хольцхей-Кунц, А. (род. 1943) Страдание из-за собственного бытия : дазайн-анализ и задача герменев
тики
психопатологических феноменов / Алиса Хольцхей-Кунц. - [Вильнюс] : Логвінаў, 2016. - 310 с. - (Cond
itio humana) ISBN 978-
609-8147-64-3
Хто адгадае? : беларускія народныя загадкі / укладальнік Зміцер Санько. - Мінск : Тэхналогія, 2017.
- 30, [2] с. ISBN 978-985-
458-280-1
Page 10
164
Янушкевіч, Я. Я. (род. 1959) Клёк : прысвячэнні : [кніга на творчае 40-годдзе] / Язэп Янушкевіч. -
Ракаў : [б. в.], 2016. - 140
с., [6] л. іл.
Page 11

Приложенные файлы

  • pdf 26489809
    Размер файла: 267 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий