РЕЦЕНЗИИ. С. М. Степанянц (Кертох), История казачества в Армении. Материалы национального архива Армении и Военно-исторического архива РФ, Сборник, Ереван, Вэлас Принт, 2013, 228 с. ?. ?. ??????????


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

140

Ա Е Ц Е Н З И И

С. М. СՓՆпаՎяՎц (КՆрՓох)
,

ИсՓория казачՆсՓՃа Ճ АрՍՆՎии. МаՓՆриаՌы
ՎациоՎаՌьՎоՄо архиՃа АрՍՆՎии и ВоՆՎՎо
-
исՓоричՆскоՄо архиՃа ԱԵ, СборՎик,
ЕрՆՃаՎ, ВэՌас ПриՎՓ, 2013, 228 с.


Ս
.
Մ
.
Ստեփանյանց
(
уերթող
)
,
Կազակության


Հայաստա
-
նում
:
Հայաստանի

ազգային

արխիվի

և

ՌԴ

Ռազմա
-
պատմական

արխիվի

նյու
-
թեր
,
Ժողովածու
,
Երևան
,
Վելաս

Փրինթ
, 2013, 228
էջ


докуՍՆՎՓоՃ и ՍаՓՆриаՌоՃ, сосՓаՃՌՆՎа изՃՆсՓՎыՍ арՍяՎ
скиՍ исՓорикоՍ и
журՎаՌисՓоՍ С
. М. СՓՆпаՎяՎцՆՍ иՎՓՆрՆсՎа и сՃоՆՃрՆՍՆՎՎа. Ак
ՓуаՌьՎосՓь
пробՌՆՍ исՓории россиՊскоՄо казачՆсՓՃа Ճ АрՍՆՎии и ЗакаՃказьՆ ՃՆсьՍа Ճысока
и Ճ посՌՆдՎՆՆ ՃрՆՍя ՃызыՃаՆՓ ՃсՆ ՃозрасՓаաщиՊ иՎՓՆрՆс ՎՆ ՓоՌько ис
сՌՆ
до
-
ՃаՓՆՌՆՊ, Վо и ՃсՆх Փак иՌи иՎачՆ сՃязаՎՎых с эՓоՊ
ՓՆՍоՊ чиՓаՓՆՌՆՊ, прՆд
сՓаՃи
-
ских и россиՊских казачьих орՄаՎизациՊ, Ճ ՓоՍ чисՌՆ ՍоՌодգжи.
КՎиՄа С.М. СՓՆпаՎяՎца ՎՆсоՍՎՆՎՎо обраՓиՓ Վа сՆбя ՃՎиՍаՎиՆ ՎՆ ՓоՌько дՌя
спՆциаՌисՓоՃ
-
исՓорикоՃ, эՓՎосоциоՌоՄоՃ, Վо и широкоՄо круՄа чиՓаՓՆՌՆՊ.
АՃՓор ужՆ
ՍՎоՄо ՌՆՓ рабоՓаՆՓ Վад эՓоՊ пробՌՆՍаՓикоՊ, опубՌикоՃаՌ ՎՆскоՌько
заՍՆՓՎых сՓаՓՆՊ и очՆркоՃ
1
.

ПрՆдՌаՄаՆՍая чиՓаՓՆՌա ՎоՃая иссՌՆдоՃаՓՆՌьская рабоՓа аՃՓора ՎосиՓ
хՆо
Մра
фи
-
чՆ
скиՍ подходоՍ к об
ՎаружՆՎՎоՍу Ճ архиՃах, оՓобраՎՎоՍу и ՄՌубоко
проаՎаՌизи
ро
ՃаՎՎоՍу ՍаՓՆриаՌу.

В осՎоՃу сборՎика ՌՆՄՌи 150 докуՍՆՎՓоՃ и ՍаՓՆриаՌоՃ, обՎаружՆՎՎых
аՃՓороՍ Ճ 8
-
и фоՎдах НациоՎаՌьՎоՄо архиՃа АрՍՆՎии и Ճ 2
-
х фоՎдах ЦՆՎՓ
-
раՌьՎоՄо ՄосударсՓՃՆՎՎоՄо ՃоՆՎՎо
-
исՓоричՆ
скоՄо архиՃа ԱԵ.

-
18), прՆдсՓаՃՌяա
-
щՆՆ собоՊ ՃՆсьՍа качՆсՓՃՆՎՎыՊ исՓориоՄрафичՆскиՊ очՆрк, посՃящգՎՎыՊ
исՓории казачՆсՓՃа Ճ АрՍՆՎии, с оцՆՎкоՊ ՆՄо дՆяՓՆՌьՎосՓи Ճ разՎыՆ пՆриоды.

ДаՎՎыՊ очՆрк даգՓ ՃозՍож
ՎосՓь ՎачиՎаաщՆՍу иссՌՆ
до
Ճа
ՓՆՌա и рядоՃоՍу
чиՓаՓՆՌա ՃՎикՎуՓь Ճ общуա исՓоричՆскуա каՎՃу сՓаՎоՃՌՆՎия арՍяՎо
-
россиՊских и арՍяՎо
казачьих оՓՎошՆՎиՊ и их поэՓапՎоՄо разՃиՓия. КроՍՆ
ՓоՄо, очՆрк поՍоՄаՆՓ чиՓаՓՆՌա изучиՓь прՆдՌожՆՎՎыՆ Ճ сборՎикՆ ՍаՓՆриаՌы,
ко
Փо
рыՆ Ճ боՌьшиՎсՓՃՆ сՃоգՍ ՃпՆрՃыՆ ՃՃодяՓся аՃՓороՍ Ճ ՎаучՎыՊ обороՓ, чՓо
и сос
ՓаՃՌяՆՓ их особуա цՆՎՎосՓь.

СпՆциаՌисՓаՍ
-
иссՌՆдоՃаՓՆՌяՍ исՓории доՎскоՄо, кубаՎскоՄо, ՓՆрскоՄо, си
-
бирскоՄо, уссуриՊскоՄо казачьих ՃоՊск будՆՓ особՆՎՎо ՃажՎо ՃыяՃиՓь и
Ռи
зироՃаՓь ՃкՌад оՓдՆՌьՎых казачьих ՃоՆՎՎых форՍироՃаՎиՊ Ճ ՃоՊՎах1
СՍ., ՎаприՍՆр:
СՓՆпаՎяՎц С. М
., Казаки Ճ АрՍՆՎии,
«
ВоՆՎՎо
-
исՓоричՆскиՊ журՎаՌ
»
,
2007, մ 6.


141

ԱоссиՊ
скоՊ иՍпՆрии Վа КаՃказՆ Ճ XIX ՃՆкՆ, Ճ сиՓуации каՎуՎа ПՆрՃоՊ ՍироՃоՊ
ՃоՊՎы Վа ՓՆаՓрՆ боՆՃых дՆՊсՓՃиՊ КаՃказскоՄо фроՎՓа Ճ 1912
-
1918 ՄՄ., а ՓакжՆ
ՎачаՌа рՆпрՆссиՊ и расказачиՃаՎия Ճ А
рՍՆՎии Ճ 1918
-
1920 ՄՄ. (докуՍՆՎՓы մ 1
-
117, с. 19
-
138). ВՆсьՍа иՎՓՆрՆсՎы и докуՍՆՎՓы цՆркоՃՎых праՃосՌаՃՎых
приходоՃ и цՆркՃՆՊ, ՍՆՓричՆскиՆ кՎиՄи, коՓорыՆ позՃоՌяաՓ ՃыяՃиՓь и
обобщиՓь приՍՆрՎоՆ коՌичՆсՓՃо сՆՍՆՊ казакоՃ, их ՓՆрриՓориаՌьՎоՆ рассՆՌՆՎия,
быՓоՃы
Ն Ճопросы и др. (докуՍՆՎՓы մ 118
-
150, с. 139
-
209). ПрՆдсՓаՃՌяաՓ
иՎՓՆрՆс и фоՓодокуՍՆՎՓы (8 фоՓоՄрафиՊ казакоՃ Ճ АрՍՆՎии Ճ Մоды ПՆрՃоՊ
ՍироՃоՊ ՃоՊՎы 1914
-
1918 ՄՄ.).

ДՌя издаՎия ՎаучՎо
-
исՓочՎикоՃՆдчՆскоՄо харакՓՆра ՃՆсьՍа зՎачиՍы под
-
робՎыՆ указаՓՆՌи, подՄоՓ
оՃՌՆՎՎыՆ аՃՓороՍ: иՍՆՎՎоՊ (с. 214
-
221) и ՄՆоՄрафичՆ
-
скиՊ (с. 222
-
227).

На Վаш ՃзՄՌяд, кՎиՄа С. М. СՓՆпаՎяՎца засՌужиՃаՆՓ ՃысокоՊ ՎаучՎоՊ и
общՆсՓՃՆՎՎоՊ оцՆՎки. ЗՎакоՍсՓՃо с очՆркоՍ и ՍаՓՆриаՌаՍи сборՎика бՆсспор
-
Վо будՆՓ содՆՊсՓՃоՃаՓь укрՆпՌՆՎиա иՎՓՆрՆса к
даՎՎоՊ ՓՆՍаՓикՆ и продоՌжՆՎиա
сՆрьգзՎых иссՌՆдоՃаՎиՊ Ճ эՓоՍ ՎапраՃՌՆ
Վии со сՓороՎы арՍяՎских и рос
-
сиՊских иссՌՆдоՃаՓՆՌՆՊ, посՌужиՓ укрՆпՌՆՎиա дружбы и ՃозрождՆՎия Փради
-
циՊ казачՆсՓՃа Վа арՍяՎскоՊ зՆՍ
ՌՆ.ԱԴСЛАН ԳИКИДЖЬՀН


Приложенные файлы

  • pdf 26566319
    Размер файла: 339 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий